لازم است مشتری در حضور مامور پست سلامت فیزیکی کالا یا هرگونه مغایرت را بررسی کرده و در صورت وجود مشکل از تحویل گرفتن کالا خودداری کند ، بدیهی است که تحویل گرفتن کالا به منزله تایید سلامت فیزیکی آن خواهد بود.
در صورت مناسب نبودن سایز محصول با ما تماس بگیرید تا برای سایز کردن توسط خیاطان مجرب با هم هماهنگ شویم .