لباس نامزدی

لباس های نمایش داده شده فقط نمونه هایی از کارهای موجود در گالری می باشند، برای دیدن بیشتر مدل ها گالری ژینو را در اینستاگرام و فیس بوک دنبال کنید

 

COAB17301

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

COAB17253

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

COAB17210

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIAB17128

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIAB17097

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIAB17092

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIAB17069

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

COAB16425

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

COAB16423

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIAB16088

برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید