صورتی روشن

رنگ صورتی انتخاب بسیار مناسبی برای لباس نامزدی می باشد . بالاتنه این لباس دانتل و دامن آن تماما از تور می باشد . بالاتنه ساده ( بدون دانتل ) این لباس نیز موجود می باشد .

بازگشت به صفحه لباس نامزدی