درخواست نمایندگی فروش

جهت اخذ نمایندگی فروش لباس عروس  ، نامزدی و شب فرم ذیل را تکمیل فرمایید :

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

شماره تلفن موبایل

آدرس پست الکترونیک

آدرس مغازه / مزون

موقعیت محل کار

متراژ محل کار

مدت زمان فعالیت در زمینه فروش / اجاره لباس عروس و یا فعالیت مرتبط

درخواست نمایندگی :