جدیدترین مد

اگر به دنبال جدید ترین مدل لباس عروس می گردید باید در نظر داشته باشید که به تازگی لباس هایی که پشت باز هستند و یا طراحی خاصی روی پشت لباس دارند در بازار مد از محبوبیت بسیاری برخوردارند ، طوریکه طراحی جلوی لباس دراولویت دوم قرار گرفته است . مدل هایی که در زیر می بینید از مجموعه نیکل ۲۰۱۵ انتخاب شده اند .

backless wedding dress

Visit www.nicole.ir