تفاوت قیمت

علت تفاوت قیمت لباس عروس های موجود در بازار چیست ؟ چه عواملی روی قیمت تمام شده لباس تاثیر گذار هستند ؟ پیشنهاد می کنیم متن زیر را مطالعه کنید .

http://www.bia2aroosi.com/ViewMtb.aspx?mtbid=6990&mtbg=1