تور آبی تیفانی

لباس نامزدی به رنگ آبی تیفانی ، تماما تور با تزئینات اپلیکه و کاردست این لباس با توجه به استایل ماهی  قد شما را کشیده تر نشان می دهد

بازگشت به صفحه لباس نامزدی

اینستاگرام

  • Oops!!! ... Something went wrong with Simple Instagram Plugin ... The access_token provided is invalid.